Aktuální akce

Členské příspěvky za rok 2024

Pro aktualizaci členské základny prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali své kontaktní údaje na svém profilu a případné změny dali vědět na webmaster@are.cz. Zároveň vás žádáme o platbu členského příspěvku na rok 2024 ve výši Kč 800,- na účet ARE 303167123/5500 do 1.3.2024. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo, ev. do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a mateřskou organizaci. Při hromadné platbě uveďte jména všech, za koho je členský příspěvek placen. Pro jednodušší platbu můžete využít také QR kód u této zprávy, nutné doplnit VS.

 

Potvrzení o zaplacení členského příspěvku rozešleme hromadně na konci března.

 

Přihlášování do členské sekce je v souladu se stanovy ARE. 

 

Výbor ARE