Aktuální akce

Podzimní seminář 2024 – Ledeč nad Sázavou

Vážení členové.

 

Rádi bychom Vás pozvali na další seminář ARE a zároveň také na valnou hromadu naší embryologické asociace. Seminář se uskuteční v pátek 4.10.2024. Plánovaný začátek akce je ve 14:00. Místo konání: hotel Luna, Kouty 77, Ledeč nad Sázavou. Po ukončení semináře (cca v 18:00) budeme volně pokračovat společenským večerem, proto je zajištěna možnost ubytování účastníků.

 

Program semináře:

 

Začneme odbornou přednáškou Ing. Evy Tvrdé, Ph.D. ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře na téma Bakteriospermie.

 

V druhé části otevřeme téma Komunikace s pacientem a Psychohygiena pracovníků. Nepřímo tak navážeme na téma prezentované na semináři IPVZ, ale zaměříme se především na naše zkušenosti a potřeby. Lektorkou bude PhDr. Jana Březinová.

 

Seminář ukončíme valnou hromadou a případnou všeobecnou diskusí.

 

Ubytování: Ubytování je termínově i kapacitně omezené vzhledem k nutnosti platné rezervace pokojů. K dispozici jsou 2-lůžkové pokoje. Cena ubytování na noc a osobu je 1.160,-Kč (2-lůžkový pokoj, 2 osoby, jinak 1914,- Kč pro 1 osobu). Cena zahrnuje snídani.

 

Kdo máte zájem o ubytování, hlaste se do 31.7.2024 na info@are.cz. Pro úplné zajištění ubytování je vyžadována záloha v plné výši. Máte-li zájem o ubytování s konkrétními lidmi, i to nám dejte vědět, jinak každého z Vás přiřadíme na jednotlivá lůžka dle klasických pravidel ubytování. Máte-li nějaké jiné požadavky ohledně stravy či vlastního ubytování, taktéž nám dejte vědět, informace předáme hotelu. Opět platí, že ubytování v rámci ARE akce musí jít přes nás… Pokud byste měli zájem si ubytování prodloužit – nahlásíme do hotelu a další noc si uhradíte již sami na místě.

 

Kdo máte zájem o seminář bez ubytování, je možná registrace do 15.9.2024.

 

Důležité!:

 

1. Platbu poukazujte na účet ARE (303167123/5500) pod heslem Seminář 10/24 + jméno účastníka.

Nepište prosím ubytování – ARE není ten, kdo Vám poskytuje ubytování.

 

2. Členové ARE budou mít účast na semináři bez poplatku, nečlenové ARE platí registrační poplatek 800,- Kč.

 

3. Budete-li chtít potvrzení o provedené platbě (platbách) pro zaměstnavatele, napište nám při přihlašování fakturační údaje firmy, na kterou budete chtít vystavit doklad.

 

Dodržením těchto bodů se nám všem VELMI usnadní veškerá agenda s tím spojená. Moc děkujeme předem.

 

Registrace na seminář včetně ubytování je možná od tohoto okamžiku. Další detaily akce Vám zatím připravujeme…. Máte-li návrhy na diskusi či máte někoho, kdo si zaslouží ocenění za jeho přínos embryologii, dejte nám také vědět. Těšíme se na setkání a společné posezení!

 

Výbor ARE