Aktuální akce

Udělení čestného členství

 

Za dlouholetou aktivní práci v ARE a za celkový přínos pro asistovanou reprodukci nominoval výbor na čestné členství

 

RNDr. Alici Malenovskou,

 

Doc. RNDr. Janu Žákovou, Ph.D. a

 

Ing. Jiřího Priesnitze.

 

Čestné členství bude uděleno na podzimním semináři.

 

 
Pozn. Případné námitky sdělte prosím emailem výboru ARE na office@are.cz